Në rrugë dolla - 1958
Hapat e mia në asfalt - 1961
Zhurma e erërave të dikurshme - 1964
Shtigje malesh dhe trotuare - 1965
Mesditë - 1968
Komisari Memo - roman - 1969
Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo - roman - 1973
Nënë Shqipëri - poemë - 1974
Njeriu me top - roman - 1975
Fjala gdhend gurin - 1977
Trëndafili në gotë - roman - 1980
Fytyra e dytë - dramë
Mosha e bardhë - dramë
Udhëtoj i menduar - 1985 [2]
Njeriu i mirë - tregime
Kalorësi lakuriq - roman

Dritëro Agolli - Website zyrtar
I gjithe materiali i publikuar ne kete website eshte prone e autorit dhe nuk mund te shfrytezohet/riprodhohet pa autorizim me shkrim
Te gjitha te drejtat e rezervuara © 2011